• Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Sức mạnh lớn nhất tạo nên sự thành công của TC AQUA đến ngày hôm nay là nhờ vào tinh thần làm việc hết mình của tất cả nhân viên, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là bộ máy lãnh đạo của công ty. Cơ cấu tổ chức của TC AQUA được phân bố một cách khoa học và hợp lý, tất cả phòng ban đều hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của mình. Cơ cấu tổ chức này giúp công ty hoạt động có hiệu quả nhất, liên kết với nhau thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh và ngày càng phát triển.

0898 900 970
0898900970